Introducere

Educatia Medicala Continua (EMC) este o activitate obligatorie pentru fiecare medic sau asistent medical ce lucreaza in cadrul institutiilor medicale din Romania.
Fiecare cadru medical trebuie sa acumuleze an de an un anumit punctaj care sa valideze activitatea stiintifica desfasurata in acel an.

Activitatile de educatie medicala continua sunt reglementate de Colegiul medicilor din Romania si punctajele cumulate de fiecare cadru medical sunt verificate de unitatile Colegiului din teritoriu.

Aplicatia EMIM include un modul numit "Cercetare stiintifica" (EMC) unde fiecare cadru medical isi poate gestiona si verifica rapid toate activitatile desfasurate si punctajele obtinute.
Modulul EMC se poate accesa din meniul "DATE PERSONALE" ale fiecarui user. In aceasta pagina cadrul medical isi alege unitatea teritoriala de care apartine si apoi introduce activitati de tip EMC in conformitate cu criteriile definite de acel EMC.

Gestionarea activitatii stiintifice pentru cadrele didactice

Modulul de cercetare stiintifica este flexibil, se poate utiliza pentru raportarea activitatii stiintifice dupa diverse criterii si formate definite de Universitati din tara.
Astfel, fiecare Universitate isi defineste propriul sistem de evaluare care se incarca in platforma EMIM, dupa care cadrele didactice din acea Universitate insereaza activitati asociate cu acele criterii. Aplicatia listeaza automat rapoartele cu activitatile efectuate, punctajele obtinute pentru fiecare activitate, precum si totalurile pe grupe de activitati. Formatul fiecarui raport depinde de Universitatea caruia i se adreseaza, acest format se implementeaza de catre administratorul aplicatiei EMIM la cererea cadrelor didactice din acea Universitate.

Colegii si Universitati

Administratorul de sistem EMIM introduce lista Colegiilor si a Universitatilor pentru care s-au definit criteriile de performanta, precum si rapoartele specifice ce trebuie listate de catre fiecare membru al acelei institutii.
Nu se poate defini un Colegiu sau o Universitate unica deoarece fiecare institutie isi defineste in mod specific criteriile de performanta si punctajele ce trebuie indeplinite de catre membrii acelei institutii. De aceea, primul pas in utilizarea modulului de "Activitate stiintifica" este de a selecta Colegiul sau Universitatea implicita pentru care se vor raporta activitatile introduse in aplicatie.

Selectarea Colegiului/Universitatii de care apartine cadrul medical

In pagina "DATE PERSONALE/Activitate Stiintifica/Colegii medici" sunt listate toate colegiile si universitatile care sunt implementate in platforma EMIM.
Cadrul medical selecteaza o institutie si activeaza link-ul "SeteazaColegiuImplicit". Acest colegiu sa va atasa la cadrul medical respectiv si din acest moment toate activitatile stiintifice vor fi raportate conform criteriilor definite de acea institutie.

Un cadru medical poate sa apartina de mai multe institutii. De exemplu, este medic la o clinica, dar in acelasi timp este si cadru didactic la universitate.
Raportarea se va face diferit, in functie de institutia aleasa ca implicita la un moment dat. Oricand utilizatorul poate intra in pagina "Colegii medici" si sa-si redefineasca institutia catre care raporteaza activitatile stiintifice.

Cand se ataseaza un cadru medical la un Colegiu sau Universitate, trebuie definite cateva informatii legate de functia acelui cadru in institutie si departamentul (facultatea) unde lucreaza.
Aceste campuri sunt necesare in completarea rapoartelor de activitate in formatele cerute de acea institutie.

Criterii Performanta

Fiecare institutie (Colegiu/Universitate) isi defineste propriul sistem de evaluare a cadrelor medicale. Acest sistem include trei nivele de clasificare a activitatile stiintifice introduse de utilizatori:
- Criterii Performanta: Este nivelul de clasificare din top, defineste domenii in care se impart activitatile stiitifice .
De exemplu, la o Universitate, acest nivel este utilizat pentru impartirea activitatilor in domeniile: Activitate Academica, Activitate Didactica, Activitate Stiintifica.

- Tip Activitate: in cadrul fiecarui criteriu se definesc mai multe tipuri de activitate care se puncteaza din punct de vedere stiintific sau EMC. De exemplu, putem avea ca tip de activitate "Editare manual didactic", sau "Publicare lucrare la conferinte stiintifice", "Stagii de perfectionare", "Granturi", "Proiecte" etc.
- Subtip Activitate: pentru un tip de activitate pot exista mai multe subtipuri care se puncteaza diferit. De exemplu, Conferintele pot fi indexate ISI sau BDI, participarea la un Proiect poate fi in calitate de Director, sau de simplu Membru.

Orice activitate introdusa in baza de date trebuie asociata unui subtip definit de acea institutie. Nu exista activitate fara subtip asociat deoarece punctajul obtinut pe acea activitate se defineste in functie de subtipul activitatii.

Activitati stiintifice/EMC

In aceasta pagina se introduc toate activitatile ce sunt punctate in cadrul criteriilor definite de Colegii sau Universitati.
Este o pagina de uz general, unde se introduc activitati ce apartin de criterii si tipuri diferite. De aceea pagina include un set complex de campuri ca trebuie completate pentru fiecare tip in parte.

Nu toate campurile trebuie completate pentru fiecare activitate, ci trebuie furnizate informatii numai pentru coloanele care au relevanta in acel context.
De exemplu, campul "Nr. pagini" are relevanta doar pentru o carte publicata, "Factor impact" se refera la o revista etc.

Introducerea activitatilor stiintifice/EMC

Se selecteaza tipul activitatii pentru care se doreste adaugarea unei noi linii in gridul de date, dupa care se actioneaza butonul "+" (Add row).
Se completeaza campurile din forma de editare in functie de relevanta lor in acel context (numai campurile care sunt obligatorii pentru acea activitate).
Sunt totusi cateva campuri obligatorii pentru orice activtate, indiferent de tipul acesteia:
- Descriere activitate: este campul care se listeaza in raportul referitor la acea activitate. De aceea acest camp trebuie sa includa toate datele relevante despre acea activitate. Este un text liber, autorul poate insera aici orice informatie care ajuta institutia sa evalueze corect punctajul activitatii.
- Anul: este obligatoriu pentru a se calcula corect punctajul obtinut in fiecare an de activitate.
- Subtipul activitatii: subtipul defineste punctajul obtinut pe acea activitate.
- Alte campuri: celelalte campuri pot fi completate daca au relevanta. De exemplu, e posibil ca in cadrul proiectelor sa fie necesar sa fie introdusa valoarea, sau numarul de autori pentru o lucrare stiintifica.
Dar toate aceste criterii sunt specifice unei anumite institutii si vor fi tratate in mod particular.
Ca regula, orice informatie utila se introduce in campul descriere si acolo va fi vizibila in orice raportare.

Manifestare parinte

E posibil ca anumite activitati sa fie legate de o anumita manifestare stiintifica. De exemplu, o lucrare publicata la o Conferinta este legata de acea Conferinta.
Este mult mai avantajos ca acea conferinta sa se introduca o singura data in baza de date si apoi toate lucrarile publicate la acea conferinta sa fie atasate prin relatia parinte-copil.

In cazul conferintelor, revistelor, este indicat ca mai intai sa se introduca acel eveniment in pagina de "Manifestari Stiintifice", dupa care se ataseaza diverse activitati de tip "lucrare publicata" la acel parinte.
Atasarea activitatii la o manifestare stiintifica se face prin campul "Manifestare parinte". Acel selector afiseaza toate evenimentele definite pe acelasi subtip pe care se introduce activitatea. In felul acesta e foarte usor de gasit evenimentul parinte in baza de date. Daca manifestarea parinte nu exista, atunci se poate defini in cadrul aceluiasi proces, dupa ce activitatea a fost salvata in baza de date si activarea butonului "Parent".
Campul Parent nu-i obligatoriu, se poate introduce conferinta la care a fost publicata lucrarea in campul Descriere, alaturi de numele lucrarii.

Upload/Download/Delete

Este posibil ca acea activitate sa aiba asociate anumite documente pe care utilizatorul vrea sa le salveze pentru a fi regasite ulterior.
De exemplu, posterul, fisierul PDF sau DOC de la o lucrare stiintifica poate fi salvat in baza de date. Acest fisier va fi gasit mult mai usor in caz de nevoie.
Pot fi salvate si arhive, fisiere de tip zip care contin toate fisierele atasate unei anumite activitati. In acest fel nu se mai pierd prin diverse foldere uitate documente importante din punct de vedere stiintific sau practic.

Atentie: documentele incarcate pe platforma nu sunt accesibile decat autorilor acelei lucrari/activitati.

Clonarea activitatilor

Sunt anumite activitati care se repeta an de an sau sunt foarte asemanatoare cu alte activitati deja introduse in baza de date.
In acest caz se selecteaza activitatea deja existenta si se apasa butonul "Clone". Aceasta comanda deschide pagina de creare a unei activitati in baza de date avand campurile predefinite cu valorile din activitatea sursa.

Exportul in fisier Excel

Prin butonul "X" (Export all data) datele din gridul cu activitati sunt exportate in fisier Excel unde pot fi editate suplimentar pentru introducerea lor in alte tipuri de raportari.

Ascunderea coloanelor neimportante

Daca sunt prea multe coloane fara informatie utila afisate de grid, atunci acele coloane se ascund prin utilizarea instrumentului "Column Chooser". Ascunderea coloanelor face gridul mai aerisit, lasand mai mult spatiu pentru coloanele cu adevarat importante.
Column chooser este reversibil, oricand o coloana ascunsa se poate reafisa in gridul initial.

Autori

Fiecare activitate are unul sau mai multi autori. Automat utilizatorul care defineste activitatea in baza de date devine prim autor al acelei activitati.

Activitatile sunt raportate numai daca au autori atasati. Toate raportarile fac referire la un user selectat si vor lista doar activitatile unde acel user este atasat ca autor sau coautor.

Adaugarea autorilor la activitate

Implicit userul ce introduce activitatea in baza de date devine autor pentru acea activitate.
Daca mai sunt si alti autori (de exemplu este o lucrare publicata la o conferinta), atunci se face click pe link-ul "Autori" care deschide pagina de editare a autorilor pentru acea activitate.

Pagina autorilor afiseaza lista tuturor autorilor pentru lucrarea selectata. Daca lista nu e completa, se actioneaza butonul "+" si se defineste un nou autor pentru acea activitate.

E posibil ca noul autor sa aiba cont in platforma EMIM si atunci gasim acel autor cu ajutorul selectorului. Se introduc cateva caractere din numele acelui autor si selectorul va afisa toti userii care intrunesc conditiile de filtrare.

Daca autorul nu este gasit in baza de date, atunci numele acestuia/acestora se introduce ca text liber in campul "Editeaza autori".

Trimite mail

Daca autorul are cont in baza de data, atunci exista posibilitatea de a fi anuntat prin mail ca a fost introdus ca autor la o anumita activitate. In acest fel colegii de lucrare sunt anuntati automat ca lucrarea a fost inserata in baza de date si acea lucrare va aparea automat in rapoartele lor de activitate.

Autor/coautor

Sunt activitati pentru care autorii primesc punctaj diferit in functie de aportul acestora la acea lucrare. In acest caz, la definirea autorului trebuie selectat daca este autor principal sau coautor la acea lucrare. Categoria 'Autor principal' include de asemenea si alte denumiri din diferite contexte: Editor,Coordonator, iar categoria 'Coautor' include de asemenea denumirile 'Autor capitol'.

Selectorul Autor/coautor nu apare decat in cazul in care s-a definit aceasta diferentiere in subtipul lucrarii. Administratorul care introduce subtipul acestor activitati defineste separat punctajul pentru Autor principal si pentru Coautor. Aplicatia sesizeaza automat ca sunt doua punctaje definite pentru aceeasi activitate si atunci va afisa selectorul pentru cele doua categorii de autori si implicit pentru cele doua nivele de punctaj.

Numele autorului

Automat numele autorului ce apare in lista de autori este construit prin concatenarea Numelui cu prima litera din Prenume.
Totusi, acel user isi poate edita un nume de autor personalizat in pagina "DATE PERSONALE/Editare profil/Profil User", campul NumePrenumeAutor.

Rapoarte

Butonul Raport activitati afiseaza raportul de activitati pentru userul curent logat.
Pagina afiseaza toate activitatile unde acest user este atasat ca autor sau coautor.

Formatul raportului este definit de Colegiul/Universitatea de care apartine acel user.
In principiu,toate activitatile sunt listate grupat dupa cele trei nivele de clasificare criteriu de performanta/tip activitate/subtip activitate.

Punctaje

Punctajele obtinute de fiecare autor pentru o anumita activitate sunt definite de institutia (Colegiu sau Universitate) de care apartine acel user.
Punctajul depinde de subtipul la care este inclusa activitatea, precum si de tipul autorului (Autor principal sau coautor).
Este posibil ca anumite institutii sa defineasca si alte criterii de punctare (de exemplu in functie de numarul autorilor, valoarea financiara a acelei activitati etc.), dar toate aceste cazuri sunt implementate in particular pentru fiecare institutie noua introdusa in baza de date.

Raportul calculeaza suma punctelor primite pentru fiecare tip de activitate si criteriu de performanta, astfel incat sa se poata verifica rapid daca cadrul medical respectiv intruneste pragurile stabilite de acea institutie.

Perioada raportarii

Perioada de timp supusa raportarii se poate limita la un an selectat din lista, sau se raporteaza tot istoricul de activitati pentru acel user.

Salvare document raportare

Raportul afisat de aplicatie se poate lista la imprimanta, dar la fel de bine se poate salva sub forma de document PDF in baza de date a acelui utilizator.

In pagina "DATE PERSONALE" exista butonul "Documente" ce afiseaza un tabel cu toate documentele salvate de utilizator in baza de date.
Aici se regasesc automat rapoartele de activitate salvate din pagina de raportare, dar aceasta pagina se poate folosi ca un instrument de uz general prin care utilizatorul salveaza si gestioneaza diverse documente in baza de date.